Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

pierdolsie
17:16
7493 10f1
Jacek Podsiadło

June 23 2015

pierdolsie
15:58
I mimo wszystko, wciąż jesteś osobą dla, której zrobiłabym o wiele więcej niż dla pozostałych.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaola4650 ola4650
pierdolsie
15:58
2095 bc52 500
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaola4650 ola4650
pierdolsie
15:58
2114 14dc
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaola4650 ola4650
pierdolsie
15:57
Decyzja oswojenia niesie ze sobą ryzyko łez.
— Antoine de Saint-Exupery "Mały Książę"
Reposted fromdeathproof1 deathproof1 viaola4650 ola4650
pierdolsie
15:57
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaola4650 ola4650
pierdolsie
15:52
7990 4ca3 500
lub kogoś.
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaola4650 ola4650
pierdolsie
15:48
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaola4650 ola4650
pierdolsie
15:45
Jak ludzie rzeczywiście tęsknią to się spotykają, a nie pierdolą, że bardzo, bardzo tęsknią.
Reposted fromlovemyself lovemyself viaola4650 ola4650
15:13
Nie ma się co okłamywać. Wielu odeszło, wielu jeszcze odejdzie.
pierdolsie
15:13
Kto Cię tak dziewczyno zmienił?
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viaola4650 ola4650
15:13
15:13
15:13
pierdolsie
15:13
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić,
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic.
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel - Byłaś serca biciem
Reposted fromlittle-things little-things viaola4650 ola4650
pierdolsie
15:12
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaola4650 ola4650
pierdolsie
15:08
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viaola4650 ola4650
pierdolsie
15:04
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.

June 22 2015

pierdolsie
18:53
2278 d37a
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viamilsabelle milsabelle
18:41
0825 fbe9

isso é legal -v-

Reposted fromamatore amatore viamilsabelle milsabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl